×

Over het Energieakkoord

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2020 14 procent van de opwek hernieuwbaar moet zijn en in 2023 16 procent.

Doelstellingen van het Energieakkoord

De doelstelling is een uitdagende opgave waarbij de eerste vraag is: “Hoeveel hernieuwbare energie wordt er op dit moment opgewekt in Nederland?” Deze website geeft antwoord op de vraag voor de actueel opgewekte windenergie, zonne-energie en biogas.

Samenwerkende partijen

×

Over deze website

Voor de data op deze website wordt deels gebruik gemaakt van openbare databestanden en deels van ontwikkelde modellen bij Entrance. De weergaves zijn een benadering; Deze worden o.a. samengesteld uit bekende zon-, wind- en biogas-capaciteitsgegevens en weergegevens van het KNMI.

 • Energieopwekking per dag
  Dit betreft een benadering waarbij rekening wordt gehouden met alle energie die in Nederland wordt verbruikt omgerekend per inwoner (17 miljoen inwoners). Dit omvat o.a. het verbruik van de huishoudens, industrie en vervoer.
 • Windenergie
  De benadering van de windenergie bestaat uit wind op land en zee en is o.a. samengesteld met bekende windcapaciteitsgegevens, onderzoek over hoe windsnelheden zich vertalen in energiehoeveelheden en actuele windsnelheidsgegevens van het KNMI.
 • Zonne-energie
  De benadering van zonne-energie is o.a. samengesteld aan de hand van het bekend aantal zon-PV capaciteitsgegevens, onderzoek over hoe zonkracht zich vertaalt in energiehoeveelheden en actuele zonkrachtgegevens van het KNMI.
 • Biogas
  De benadering van de biogas opbrengst is o.a. gedaan aan de hand van bekende biogas capaciteitsgegevens en de gemiddelde benuttingsgraad.

Disclaimer

Energieopwek.nl publiceert op deze website ter informatie teksten, data, afbeeldingen en andere materialen. Energieopwek.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

Energieopwek.nl spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig, tijdelijk niet beschikbaar en/of onjuist is.

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Energieopwek.nl In het bijzonder zijn alle energie data op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.

Entrance en de samenwerkende partijen zijn niet aansprakelijk voor enige schade (direct of indirect) voortvloeiend uit het gebruik van de website of de gegevens die beschikbaar zijn gesteld.

Het is niet toegestaan webpagina's of individuele elementen (zoals afbeeldingen, data, video's of interactieve applicaties) van de website op te nemen in een frameset, app of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Energieopwek.nl nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom liggen bij de rechtmatige eigenaren en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen, in het bijzonder de energie data, is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Entrance, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.
Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contact

Klik om contact op te nemen.

Privacy Statement

Energieopwek.nl is verantwoordelijk voor de gegevens die via deze website worden verzameld. Bij een bezoek aan onze site worden ‘cookies’ meegestuurd, die op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Deze cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over de bezoeken aan onze site voor optimalisatie en statistische doeleinden. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers en technische performance van de site. De gegevens zijn voor intern gebruik en worden niet doorgegeven aan organisaties voor commerciële en/of marketing doeleinden. Als u geen gebruik wil maken van cookies, dan kunt u in uw browserinstellingen het accepteren van cookies uitschakelen. Energieopwek.nl behoudt zich het recht om de tekst van dit privacy statement aan te passen in verband met nieuwe ontwikkelingen. Raadpleeg deze tekst daarom met enige regelmaat wanneer u onze website bezoekt.

Energieproductie Nederland

Windenergie, Zonne-energie & Biogas

Energieproductie Nederland

Windenergie, Zonne-energie & Biogas

Energieproductie Nederland

Windenergie, Zonne-energie & Biogas

Energieproductie Nederland

Windenergie, Zonne-energie & Biogas
00:00
12:00
24:00